Archiwum autora: lifor

Komenda Miejska Policji w Katowicach testuje laserowy miernik prędkości LaserCam 4

Laserowy miernik prędkości LaserCam 4 trafił do testów do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. LaserCam 4, zatwierdzony w maju br. w Głównym Urzędzie Miar charakteryzuje się między innymi funkcją automatycznego śledzenia pojazdów które przekroczyły dozwoloną prędkość oraz 36-cio krotnym optycznym zoomem, który pozwala bezbłędnie odczytać tablice rejestracyjne pojazdów już z 250 m.

lasercam 4

lasercam 4

Relacja z testów:

http://www.dziennikzachodni.pl/motofakty/a/slaska-drogowka-ma-nowy-radar-laserowy-wideo-zdjecia,12588162/

Ręczny laserowy miernik prędkości LaserCam 4 zatwierdzony w Polsce

Miło nam poinformować iż najnowszy ręczny laserowy miernik prędkości z rejestracją zdjęć i video LaserCam 4 amerykańskiej produkcji Kustom Signals Inc. otrzymał 24.05.2017 Zatwierdzenie Typu wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie.

lasercam 4

lasercam 4

Laserowy miernik prędkości LaserCam 4 posiada Zatwierdzenie Typu wydane przez Główny Urząd Miar 24.05.2017 i jest na dzień dzisiejszy jedynym ręcznym miernikiem prędkości spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281).

Więcej o LaserCam 4 -> KLIKNIJ

Zapraszamy do kontaktu.

Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych

Dla Gmin i Miast i Zarządców Dróg zainteresowanych badaniami i pomiarami natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych przygotowaliśmy dedykowaną ku temu usługę, którą realizujemy kompleksowo przy wykorzystaniu licznika ruchu drogowego viacount II.

– Oferujemy m.in. instalację urządzeń, które dokonają pomiaru natężenia ruchu drogowego na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na danym terenie.
– Przeprowadzamy pełną analizę i opracowujemy zgromadzone dane zarejestrowane przez liczniki.
– Dla Państwa wygody wypełniamy niezbędne formularze o wszelkie dane pozyskane z urządzeń i z przeprowadzonych badań na drodze.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Lifor Sp. z o.o. przedstawicielem via traffic controlling gmbH w Polsce

Z przyjemnością informujemy, iż firma Lifor Sp. z o.o. została wyłącznym dystrybutorem firmy via traffic controlling GmbH z Niemiec. via traffic controlling GmbH od ponad 20-stu lat tworzy rozwiązania z powodzeniem stosowane w ruchu drogowym w oparciu o wysokiej klasy czujniki radarowe.

Nasz asortyment produktów tym samym poszerzyliśmy dla Państwa o 3 nowe linie produktowe:

– detektory radarowe viafalcon – będące alternatywą dla pętli indukcyjnych, wideo, czujników piezo itp. do detekcji ruchu obiektów poruszających się po drogach. Detektory viafalcon mogą służyć jako urządzenia do gromadzenia danych czy też sterowania ruchem z zasięgiem do 250 m.
– licznik ruchu drogowego viacount II – urządzenie przenośne stosowane do analizy ruchu drogowego / pomiaru natężenia ruchu drogowego dla celów statystycznych lub analizy stanu bezpieczeństwa na drodze.
– tablice z rejestracją prędkości viasis – informujące o prędkości poruszającego się pojazdu, wyposażone w wysokiej jakości wyświetlacze LED o różnych wymiarach, informujące m.in. o prędkości poruszającego się pojazdu i ograniczeniu prędkości na danym odcinku. Tablice radarowe viasis dodatkowo gromadzą dane o natężeniu ruchu drogowego, które mogą zostać w krótkiej chwili przetworzone w dostarczonym bezpłatnie programie do tworzenia pełnej analizy ruchu drogowego.

Już wkrótce na naszej stronie opis wszystkich nowych produktów.

Zapraszamy do współpracy.

TraffiStar SR 590 już dostępny w Polsce

TRAFFISTAR SR590 JUŻ DOSTĘPNY W POLSCE !

Najnowsza technologia rejestracji prędkości pojazdów oraz wykroczeń na czerwonym świetle właśnie zawitała do Polski. TraffiStar SR590 o którym mowa, to urządzenie pomiarowe produkcji Jenoptik Robot GmbH wykorzystujące najnowszej generacji antenę radarową 3D (tracking radar – antena radarowa śledząca) do kontroli i rejestracji prędkości pojazdów oraz wykroczeń niestosowania się kierowców do znaków sygnalizacji świetlnej.

TraffiStar SR590 monitoruje i rejestruje wykroczenia na 4-ech pasach ruchu do 22 pojazdom jednocześnie. Antena radarowa 3D wykrywa pozycje, śledzi i rejestruje prędkość każdego pojazdu, który wkracza w zasięg wiązki radarowej.

W przeciwieństwie do przyrządów pomiarowych rejestrujących prędkość i/lub wykroczenia na czerwonym świetle przy wykorzystaniu pętli indukcyjnych lub czujników piezoelektrycznych, urządzenie TraffiStar SR590 nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w nawierzchnię drogi. Zaawansowane oprogramowanie urządzenia, pozwala na wyznaczenie na każdym pasie ruchu tzw. wirtualnych pętli (trigger lines), których przekroczenie spowoduje uruchomienie migawki aparatu cyfrowego i zarejestrowanie wykroczenia w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości lub wjazdu na skrzyżowanie w trakcie trwania czerwonego światła. TraffiStar SR590 jest bezpośrednio wpięty do sterowników sygnalizacji świetlnej skąd odbiera aktualnie trwające fazy na sygnalizacji świetlnej.

Jedna antena radarowa monitoruje do czterech pasów ruchu jednocześnie. Wykroczenia są rejestrowane aparatem cyfrowym o rozdzielczości 11 milionów pikseli. Rejestracja wykroczeń odbywa się zarówno w dzień jak i w nocy z użyciem najwyższej jakości lampy błyskowej.

TraffiStar SR590 może opcjonalnie pracować z kamerą wideo rejestrującą obraz całego wykroczenia przed lub za sygnalizację świetlną. Dodatkowo może być wyposażone w kamerę sekwencyjną która wykonuje dokumentuje całego wykroczenia dodatkowymi 16-stoma zdjęciami wykonanymi w przeciągu 4 sekund.

Więcej szczegółów i zdjęć z pierwszych instalacji w Polsce już wkrótce.

TraffiStar SR520 w gminie Kobylnica

KONIEC Z BEZKARNOŚCIĄ NA CZERWONYM ŚWIETLE

Minimum 10 punktów karnych i kilkaset złotych mogą zapłacić od dziś kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość i przejadą na czerwonym świetle na jednym ze skrzyżowań w Gminie Kobylnica. Firma Lifor Sp. Z o.o. z Bytomia zainstalowała tam bowiem innowacyjne urządzenie pomiarowe rejestrujące jednocześnie prędkość pojazdów oraz wykroczenia kierowców przekraczających skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dwa nowoczesne fotoradary stanęły na skrzyżowaniu ulicy Witosa z drogą krajową nr 6.

Urządzenia TraffiStar SR520 to nowe nabytki Straży Gminnej w Kobylnicy. Do czterech stacjonarnych fotoradarów, które już dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców gminy dołączyły dwa sprzęty najnowszej generacji. Zlokalizowane u styku ulicy Witosa i drogi krajowej nr 6 urządzenia pomiarowe służą do rejestracji wykroczeń pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość oraz do rejestracji pojazdów niestosujących się do znaków sygnalizacji świetlnej. Urządzenia te są ponadto niemożliwe do wykrycia przez funkcjonujące na rynku antyradary.

W odróżnieniu od tradycyjnych fotoradarów, mierzących prędkość za pomocą anteny radarowej, TraffiStar SR520 stosuje pętle indukcyjne zainstalowane w jezdni i jest podpięty bezpośrednio do sygnalizacji świetlnej. Każdy pojazd, który najedzie na pętle będzie miał zmierzoną prędkość, a dodatkowo – w przypadku przekroczenia skrzyżowania na czerwonym świetle, zostanie zarejestrowany przez kamerę w maszcie. Zastosowanie pętli indukcyjnych gwarantuje wysoką jakość wykonywanych pomiarów.

„Inteligentne” urządzenia TraffiStar SR520 mogą ponadto wstrzymać pomiar, jeśli średnia prędkość poruszających się pojazdów nie przekracza np. 10km/h, czyli w przypadku wystąpienia korków drogowych. Urządzenia pomiarowe zlokalizowane na skrzyżowaniu w Kobylnicy mogą być, podobnie jak pozostałe cztery, sterowane zdalnie z Komendy Straży Gminnej, dzięki czemu możliwa jest m.in. zmiana ustawień urządzenia, zmiana dopuszczalnej prędkości, bieżąca analiza ruchu, podgląd zdjęć, czy wstrzymanie pomiarów. Wszystkie rejestrowane wykroczenia mogą być automatycznie przesyłane do siedziby Straży Gminnej. To pierwsze urządzenia tego typu w Polsce północnej. Fotoradary ustawione w Kobylnicy mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców poruszających się na terenie gminy.

Urządzenie TraffiStar SR520 posiada Zatwierdzenie Typu z Głównego Urzędu Miar w Warszawie i może być wykorzystywane na terenie całej RP.

Pierwszy w Polsce system..

W Bytomiu powstaje pierwszy w Polsce automatyczny system zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Projekt powstaje dzięki współpracy firmy Lifor Sp. z o. o., autoryzowanego przedstawiciela i wyłącznego dystrybutora fotoradarów niemieckiej firmy Robot Visual Systems, z bytomską Strażą Miejską, Policją oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zaprezentowanie rozwiązań usprawniających pracę funkcjonariuszy przy jednoczesnym ograniczeniu ich zaangażowania. Pilotażowy projekt poprawy BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) „Bezpieczny Bytom” to pierwszy w Polsce zintegrowany system do kompleksowej obsługi fotoradarów oraz automatycznego przetwarzania zarejestrowanych wykroczeń i tworzenia kompletnych dokumentacji mandatowych. System opiera się na czterech masztach usytuowanych w newralgicznych miejscach na terenie miasta Bytom. Maszty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia produkcji Robot Visual Systems GmbH z Niemiec, służące do rejestracji prędkości pojazdów oraz niedozwolonych przejazdów na czerwonym świetle. Maszty fotoradarowe w zależności od miejsca instalacji wyposażone są w modemy UMTS (poprzez wykorzystanie sieci telekomunikacyjnej) lub podłączone są do sieci światłowodowej. Oba te rozwiązania pozwalają na transmisję zarejestrowanych wykroczeń bezpośrednio do centrum mandatowego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego. Dane te mogą być przetwarzane poprzez zaawansowany program do opracowywania dokumentacji mandatowej we współpracy z SI CEPIK (System Informatyczny – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Wszystkie urządzenia w masztach zlokalizowanych w Bytomiu mogą być dodatkowo zdalnie sterowane z centrum mandatowego, dzięki czemu możliwa jest m.in. zmiana ustawienia dozwolonej prędkości pojazdów, bieżąca analiza ruchu, czy wstrzymanie pomiarów.

Cztery nowoczesne maszty zostały zlokalizowane na ulicach:

Wrocławska – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar CM (kamera o rozdzielczości 5 milionów pikseli, rozróżniający pojazdy osobowe od ciężarowych, mierzący prędkość pojazdom odjeżdżającym i nadjeżdżającym jednocześnie.)
Chorzowska – Maszt Robot EasyPole wyposażony jest w urządzenie pomiarowe TraffiStar SR520 – mierzące i rejestrujące prędkość pojazdów oraz/lub ich wjazd na czerwonym świetle.
Al. Jana Pawła II – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar C (kamera o rozdzielczości 2 milionów pikseli, rozróżniający pojazdy osobowe od ciężarowych, mierzący prędkość pojazdom odjeżdżającym i nadjeżdżającym jednocześnie.)
Żołnierska – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar C (j/w). Wewnątrz masztów zlokalizowanych przy ulicy Wrocławskiej i Chorzowskiej zostały dodatkowo zainstalowane kamery wysokiej rozdzielczości, które pozwalają Policji i Straży Miejskiej monitorować ruch drogowy 24 godziny na dobę.

Podczas pilotażowego testu systemu trwającego od września do października br., zarejestrowano 14 000 wykroczeń przekroczenia prędkości i niedozwolonych wjazdów na czerwonym świetle. Zintegrowany system do kompleksowej obsługi fotoradarów oraz automatycznego przetwarzania zarejestrowanych wykroczeń stworzony przez firmę Lifor Sp. z o.o. ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach i gminach, w których codziennie dochodzi do kolizji i wypadków śmiertelnych.

W przyszłym roku firma Lifor planuje wdrożyć podobne systemy w kolejnych miastach Polski, które będą przygotowane w sposób pozwalający je w przyszłości połączyć w jedną całość.