Pierwszy w Polsce system..

W Bytomiu powstaje pierwszy w Polsce automatyczny system zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Projekt powstaje dzięki współpracy firmy Lifor Sp. z o. o., autoryzowanego przedstawiciela i wyłącznego dystrybutora fotoradarów niemieckiej firmy Robot Visual Systems, z bytomską Strażą Miejską, Policją oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zaprezentowanie rozwiązań usprawniających pracę funkcjonariuszy przy jednoczesnym ograniczeniu ich zaangażowania. Pilotażowy projekt poprawy BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) „Bezpieczny Bytom” to pierwszy w Polsce zintegrowany system do kompleksowej obsługi fotoradarów oraz automatycznego przetwarzania zarejestrowanych wykroczeń i tworzenia kompletnych dokumentacji mandatowych. System opiera się na czterech masztach usytuowanych w newralgicznych miejscach na terenie miasta Bytom. Maszty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia produkcji Robot Visual Systems GmbH z Niemiec, służące do rejestracji prędkości pojazdów oraz niedozwolonych przejazdów na czerwonym świetle. Maszty fotoradarowe w zależności od miejsca instalacji wyposażone są w modemy UMTS (poprzez wykorzystanie sieci telekomunikacyjnej) lub podłączone są do sieci światłowodowej. Oba te rozwiązania pozwalają na transmisję zarejestrowanych wykroczeń bezpośrednio do centrum mandatowego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego. Dane te mogą być przetwarzane poprzez zaawansowany program do opracowywania dokumentacji mandatowej we współpracy z SI CEPIK (System Informatyczny – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Wszystkie urządzenia w masztach zlokalizowanych w Bytomiu mogą być dodatkowo zdalnie sterowane z centrum mandatowego, dzięki czemu możliwa jest m.in. zmiana ustawienia dozwolonej prędkości pojazdów, bieżąca analiza ruchu, czy wstrzymanie pomiarów.

Cztery nowoczesne maszty zostały zlokalizowane na ulicach:

Wrocławska – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar CM (kamera o rozdzielczości 5 milionów pikseli, rozróżniający pojazdy osobowe od ciężarowych, mierzący prędkość pojazdom odjeżdżającym i nadjeżdżającym jednocześnie.)
Chorzowska – Maszt Robot EasyPole wyposażony jest w urządzenie pomiarowe TraffiStar SR520 – mierzące i rejestrujące prędkość pojazdów oraz/lub ich wjazd na czerwonym świetle.
Al. Jana Pawła II – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar C (kamera o rozdzielczości 2 milionów pikseli, rozróżniający pojazdy osobowe od ciężarowych, mierzący prędkość pojazdom odjeżdżającym i nadjeżdżającym jednocześnie.)
Żołnierska – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar C (j/w). Wewnątrz masztów zlokalizowanych przy ulicy Wrocławskiej i Chorzowskiej zostały dodatkowo zainstalowane kamery wysokiej rozdzielczości, które pozwalają Policji i Straży Miejskiej monitorować ruch drogowy 24 godziny na dobę.

Podczas pilotażowego testu systemu trwającego od września do października br., zarejestrowano 14 000 wykroczeń przekroczenia prędkości i niedozwolonych wjazdów na czerwonym świetle. Zintegrowany system do kompleksowej obsługi fotoradarów oraz automatycznego przetwarzania zarejestrowanych wykroczeń stworzony przez firmę Lifor Sp. z o.o. ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach i gminach, w których codziennie dochodzi do kolizji i wypadków śmiertelnych.

W przyszłym roku firma Lifor planuje wdrożyć podobne systemy w kolejnych miastach Polski, które będą przygotowane w sposób pozwalający je w przyszłości połączyć w jedną całość.