Laserowy miernik prędkości LASERCAM 4

Laserowy miernik prędkości LaserCam 4 z funkcją rejestracji zdjęć i wideo.

laserowy miernik prędkości robiący zdjęcia

laserowy miernik prędkości LaserCam 4

LaserCam 4 (GUM – Zatwierdzenie Typu 44/2017) jest ręcznym LIDAREM czwartej generacji produkowanym przez Kustom Signals.
Wyposażony w technologię ProLaser® 4, LaserCam 4 zapewnia większy zasięg, szybszy pomiar prędkości pojazdów, jak również doskonały obraz tablic rejestracyjnych z dużej odległości, dzięki kompleksowemu zapisowi video z wykroczenia oraz historii każdego cyklu pomiaru prędkości.

LaserCam 4 wykorzystuje nowe funkcje będące w trakcie opatentowania, m.in. dzięki AutoTrak™, LaserCam 4 może ustawiać zbliżenie i ostrość na aktualnie mierzony pojazd i utrzymywać optymalne warunki zapisu video w trakcie całego cyklu pomiaru, znacznie ułatwiając w ten sposób pracę osób obsługujących urządzenie. W rezultacie zapisany zostaje niepodważalny dowód każdego zarejestrowanego wykroczenia, z możliwością udowodnienia rozmowy przez telefon lub niezapiętych pasów bezpieczeństwa.

LaserCam 4 umożliwia natychmiastowe, bezprzewodowe drukowanie zdjęć bezpośrednio po ich zarejestrowaniu za pośrednictwem opcjonalnej drukarki Bluetooth.

laserowy miernik prędkości lasercam 4

laserowy miernik prędkości LaserCam 4

LaserCam 4 oferuje użytkownikowi predefiniowane tryby pracy kamery, dostosowane do warunków oświetlenia, lub pory dnia i nocy. W automatycznym trybie rejestracji video, zapisywane są jedynie pojazdy przekraczające ustawiony przez użytkownika fotolimit, natomiast w trybie ręcznym video jest zapisywane w trakcie pomiarów, przez cały czas, kiedy naciśnięty jest przycisk spustu. W trybie pomiaru odległości zapisywany jest obraz video z przeprowadzonej procedury sprawdzenia zbieżności wiązki lasera z celownikiem HUD oraz testowego pomiaru odległości. Tryb ten umożliwia również użytkownikowi zapis video z pomiarem odległości np. w trakcie rekonstrukcji zdarzeń w miejscu wypadku, jak również wszelkich możliwych zdarzeń niezwiązanych z przekroczeniem prędkości.

Duży, kolorowy ekran o przekątnej 8.1 cm (3.2”), z którego intuicyjnych funkcji dotykowych można korzystać nawet w rękawiczkach, czyni urządzenie LaserCam 4 łatwym w obsłudze. Urządzenie posiada menu w języku polskim.

Opcjonalne oprogramowanie ProLog™ ułatwia użytkownikom archiwizację zarejestrowanych dowodów zdjęciowych, video, jak również metadanych wszystkich pomiarów. Program w prosty sposób można rozbudować o dodatkowe funkcje jak wsparcie dla wielu urządzeń, rozbudowane raportowanie, pracę z sieciowymi bazami danych.
Ergonomiczna konstrukcja urządzenia, umożliwia wygodne ręczne użytkowanie. Dla poprawy wygody pracy dostępny jest wspornik ramienny oraz adapter do pracy na statywie.

laser policyjny

laserowy miernik prędkości LaserCam 4

Najważniejsze cechy:

  • LIDAR video z kompleksowym zapisem historii pomiarów
  • AutoTrak: Automatyczne ustawianie zbliżenia i ostrości na mierzony pojazd.
  • Natychmiastowe drukowanie na opcjonalnej drukarce Bluetooth
  • Wysoka skuteczność i dokładność układu pomiarowego ProLaser 4.

Nowe opcje:

  • Jednoczesna obsługa różnych limitów prędkości umożliwiająca kontrolę i zapis wykroczeń pojazdów różnych klas z różnymi ograniczeniami prędkości w danym miejscu pomiarów, jak również pomiary obu kierunków ruchu nawet w przypadku różnych ograniczeń prędkości na każdym z nich.
  • Tryb Video i Foto do elastycznego zarządzania jakością zarejestrowanych dowodów
  • Bezprzewodowy, automatyczny transfer zarejestrowanych wykroczeń przez Wi-Fi
  • Szyfrowanie AES 256 dla zabezpieczenia danych
  • Promiennik podczerwieni umożliwiający rejestrację wykroczeń w nocy
  • Możliwość rozszerzenia pamięci do 64 GB, co umożliwia zapis ponad 33 godzin video

Laserowy miernik prędkości LaserCam 4 posiada Zatwierdzenie Typu wydane przez Główny Urząd Miar 24.05.2017 i jest na dzień dzisiejszy jedynym ręcznym miernikiem prędkości spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281).