FAQ

Pytania i odpowiedzi dotyczące tablic radarowych viasis oraz licznika ruchu drogowego viacount II

= RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI VIASIS =

Czy radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywiście uspokajają ruch drogowy?
Kto może korzystać z radarowych wyświetlaczy prędkości viasis?
Gdzie mogę zainstalować radarowy wyświetlacz prędkości viasis?
Jakie są korzyści płynące z instalacji / montażu radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach?
Na jakiej zasadzie wykonywany jest pomiar prędkości przez radarowy wyświetlacz viasis?
Czy tablice radarowe viasis mierzą prędkość w obu kierunkach?
Jaki jest zasięg radarowego wyświetlacza prędkości viasis?
Gdzie znajduje się antena radarowa w tablicach viasis?
Jak jest dokładność pomiaru?


ZASILANIE TABLICY RADAROWEJ VIASIS

Na ile wystarcza zasilanie z akumulatory tablicy radarowej viasis oraz licznika ruchu drogowego viacount II?
Jakie istnieją alternatywne opcje zasilania tablic radarowych viasis (panel słoneczny - zasilanie solarne, zasilanie 230V)?


PREZENTACJE / SZKOLENIA / WYNAJEM TABLIC RADAROWYCH ORAZ LICZNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

Czy istnieje możliwość wykonania szkolenia/testów w moim mieście / gminie / firmie dotyczące użytkowania tablicy radarowej lub licznika ruchu drogowego?

Czy mogę wypożyczyć wyświetlacz prędkości viasis lub licznik ruchu drogowego viacount II do pomiarów natężenia ruchu drogowego?


INSTALACJA I MONTAŻ TABLIC RADAROWYCH

Jak wygląda montaż i kalibracja / ustawienie radarowego wyświetlacza viasis?


OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH I KONFIGURACJI VIASIS ORAZ VIACOUNT II

Gdzie mogę pobrać aplikację viagraph i aplikację via-app do tablicy radarowej viasis oraz licznika ruchu drogowego viacount II?
Czy wykresy można wydrukować jako arkusze danych w Excel??


INNE

Jak mogę jak najszybciej zamówić akcesoria (takie jak baterie, mocowania do konstrukcji wsporczych, przewody itp.)?

= LICZNIK RUCHU DROGOWEGO VIACOUNT =

Kto korzysta z liczników ruchu drogowego?
Jakie dane są gromadzone przez licznik ruchu drogowego?
Po co wykonywać pomiary natężenia ruchu drogowego?
Jakie są opcje zasilania liczników ruchu drogowego viacount II?
W jaki sposób pobierane są zgromadzone przez licznik ruchu drogowego?
Czy licznik ruchu drogowego można wynająć na określony czas?
Czy wraz z licznikiem dostarczane jest oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych?
Jak wygląda montaż licznika ruchu drogowego?

= RADAROWY WYŚWIETLACZ PRĘDKOŚCI VIASIS ZINTEGROWANY Z KAMERĄ VIASPEEDCAM DO REJESTRACJI WYKROCZEŃ =

Czym jest kamera viaspeedcam?
Kto może korzystać z kamer viaspeedcam
W jaki sposób wygląda komunikacja / przesyłanie danych z tablicy radarowej / kamery viaspeedcam?
W jakich warunkach może pracować kamera viaspeedcam?

Pytania i odpowiedzi dotyczące urządzeń do pomiaru prędkości w ruchu drogowym tzw. fotoradary

Jaka jest dokładność pomiaru prędkości pojazdów przyrządami pomiarowymi produkcji Jenoptik Traffic Solutions?
Czy oferowana jest usługa dzierżawy fotoradaru ?
Co to jest Zatwierdzenie Typu?