TraffiStar SR390

Nowe urządzenie TraffiStar SR390 to krok naprzód w dziedzinie kontroli prędkości na polskich drogach. Dzięki zaawansowanym funkcjom i elastycznemu podejściu, Lifor Sp. z o.o. umożliwia skuteczniejszą ochronę uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa.

Główne korzyści płynące z używania TraffiStar SR390 to:
– Kompatybilność urządzenia pomiarowego; możliwość  przenoszenia urządzenia oraz jego montaż na konstrukcji  istniejącej infrastruktury miasta
– Obsługa użytkowa i serwisowa : obsługa urządzenia przez jedna osobę bez konieczności używania dodatkowych urządzeń.
– Czytelność twarzy kierowcy i tablic rejestracyjnych ANPR na poziomie  nie mniejszym niż 98 % w prze nocnej jak i dziennej.
– Niezawodne i Dokładne Egzekwowanie Prędkości: Urządzenie zapewnia precyzyjny pomiar prędkości oraz wykroczeń na czerwonym świetle, gwarantując skuteczną egzekucję przepisów i podnosząc poziom bezpieczeństwa na drodze.
– Elastyczność i Łatwa Rotacja: Dzięki możliwości rotacji między aplikacjami stacjonarnymi a mobilnymi, TraffiStar SR390 zapewnia elastyczność użytkowania. To idealne rozwiązanie dla użytkowników chcących używać urządzenie w wersji stacjonarnej na maszcie lub w wersji mobilnej w pojeździe lub na statywie.
– Wielokrotny Pomiar Równoczesny: Urządzenie umożliwia jednoczesny pomiar prędkości każdego pojazdu w zasięgu radaru, a także oznaczanie pojazdu popełniającego wykroczenie. Opcjonalnie dostępne są drugie zdjęcia, wideo lub sekwencje z technologią ANPR (automatyczne czytanie tablic rejestracyjnych).
– Zdalne Sterowanie i Gotowość Sieciowa: Urządzenie jest gotowe do pracy w sieci, umożliwiając zdalne sterowanie i monitorowanie, co przyczynia się do efektywnej kontroli na drogach. Urządzenie jest przygotowane do pracy z Centrum Automatycznego Nadzoru Ruchu Drogowego przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
– Technologia Plug & Play: Łatwa instalacja i konfiguracja to cechy charakterystyczne tego urządzenia, co pozwala na szybkie uruchomienie bez zbędnych opóźnień.
– Różnorodność Konfiguracji Prędkości: TraffiStar SR390 pozwala na konfigurację alternatywnych ograniczeń prędkości, uwzględniających pasy ruchu, czas oraz klasy pojazdów.
– Bezpieczeństwo i Solidność: TraffiStar SR390 zaprojektowano z myślą o minimalizacji aktów wandalizmu, dzięki czemu wysokość montażu i solidna technologia czujników stanowią dodatkowe zabezpieczenie.