Archiwum autora: Alexander

Lifor dostarczył pierwszy w Polsce system do automatycznej kontroli przejazdu na czerwonym świetle dla GITD

Na początku czerwca 2023 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił pierwszy w Polsce system do automatycznej kontroli przejazdu na czerwonym świetle, zainstalowany na przejeździe kolejowym. System uruchomiono
w Leśnicy k. Wrocławia, na drodze krajowej nr 94, która krzyżuje się z międzynarodową linią kolejową AGC „Wrocław- Legnica”. System rejestruje wszystkie pojazdy, które nie zatrzymują się przed przejazdem w momencie, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony. Ponadto rejestrowane są także pojazdy, które wykonują manewr wyprzedzania w obrębie przejazdu kolejowego oraz tuż przed nim. Cyfrowe dowody wykroczeń, w postaci zdjęć i filmów, są niezwłocznie przesyłane do centrali CANARD w Warszawie.

Miejsce instalacji nie jest przypadkowe. Według raportu opracowanego na zlecenie GITD, który uwzględniał informacje o zdarzeniach drogowych pobranych z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, z okresu 2016-2018, przejazd kolejowy w Leśnicy k. Wrocławia jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc pod względem wypadków drogowych. Lokalizacja ta znalazła się na szóstej pozycji spośród 140 miejsc wymagających pilnej poprawy bezpieczeństwa w Polsce, a na pierwszym miejscu spośród przejazdów kolejowych. We wspomnianym raporcie tzw. „poziom zagrożenia” wynosi tu 86.46 (na 100 punktów). Stan ten potwierdzał także operator linii kolejowej PKP PLK, który rejestrował na tym przejeździe blisko 60 niebezpiecznych incydentów rocznie.

System zainstalowała śląska firma Lifor Sp. z o.o. w ramach umowy z GITD na „Dostawę i instalacje na skrzyżowaniach kolejowo- drogowych 5 stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania wykroczeń polegających na niestosowaniu się przez kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej” (BDG.ZPB.072.3.2021). System opracowała i dostarczyła wrocławska firma NeuroCar Sp. z o.o.

Wdrożone rozwiązanie monitoruje każdy wlot skrzyżowania niezależenie. Na wlocie zamontowano trzy kamery. Pierwsza kamera obserwuje pojazdy wjeżdżające na przejazd „o tyłu”, śledzi ich trajektorię ruchu i monitoruje jednocześnie stan sygnalizatorów. Druga kamera, zainstalowana po przeciwnej stronie wjazdu, obserwuje przód pojazdu wykrywając moment przekroczenia linii zatrzymania. Kamera ta służy także do identyfikacji pojazdu poprzez rozpoznanie tablicy rejestracyjnej, kraju pochodzenia, kategorii, marki i wersji modelowej pojazdu. Trzecia kamera umieszczona jest w taki sposób, by wykonać wyraźne zdjęcie kierowcy. Strumień wideo z kamer przesyłany jest do urządzenia rejestrującego, które analizuje dane w czasie rzeczywistym i generuje informacje o wykroczeniach. Zarejestrowane wykroczenie jest szyfrowane i podpisane cyfrowo, a następnie niemal natychmiast, jest przesyłane drogą elektroniczną do centrali CANARD w Warszawie.

Urządzenie to nie jest w żaden sposób połączone z infrastrukturą drogową czy kolejową – analizowany jest wyłącznie strumień danych z kamer. Dostarczony materiał dowodowy to szereg zdjęć i filmy, na których jednoznacznie uwidocznione jest popełnienie wykroczenia. Urządzenie wykonuje także od razu identyfikację pojazdu (numer rejestracyjny, kategoria, producent, model) i podłącza takie informacje do metadanych opisujących wykroczenie. Urządzenie jest w trybie ciągłym zdalnie kontrolowane przez system nadzorczy CANARD – operator systemu może w każdej chwili może zmieniać ustawienia np. regulując próg detekcji – czas, jaki musi minąć od momentu zapalenia się czerwonego światła do momentu przekroczenia przez pojazd linii detekcji. Rejestrowane są także naruszenia dla pojazdów, które wjechały na przejazd zanim zapory zostały w pełni podniesione.

Dostarczone przez NeuroCar rozwiązanie wykorzystuje najnowsze technologie głębokich sieci neuronowych i zostało w pełni opracowane w Polsce. Modele DNN używane są na różnych etapach analizy wideo np. do wykrywania i śledzenia pojazdów, wizyjnej analizy stanu sygnalizatorów, wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych, rozpoznawania marki i modelu czy też przeprowadzania różnych procesów kalibracji. Zastosowanie tych technik w czasie rzeczywistym byłoby niemożliwe bez wsparcia sprzętowego w postaci dedykowanego koprocesora do obliczeń neuronowych Hailo-8, wbudowanego w urządzenie rejestrujące.

Nowe fotoradary w Polsce

Lifor zmodernizuje 100 stacjonarnych fotoradarów w Polsce

W listopadzie 2022 r. podpisaliśmy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) umowę na dostawę i instalacje 100 stacjonarnych fotoradarów w Polsce. Zadanie polega na wymianie istniejących fotoradarów z konstrukcjami wsporczymi na nowej generacji urządzenia rejestrujące produkcji Jenoptik Robot GmbH.

Fotoradary, które będą podlegały modernizacji znajdują się w całej Polsce. Najliczniejsza wymiana urządzeń odbędzie się południu Polski. Modernizacja 100 urządzeń rejestrujących zakończy się w listopadzie 2023 roku.

100 fotoradarów dołączy do zainstalowanych już blisko 250 sztuk, które dostarczyliśmy GITD w latach 2012 – 2021.

 

 

 

 

Wyświetlacz prędkości na przejeździe kolejowym

Każdego roku dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń drogowych na polskich torach. Tylko w styczniu 2021 roku doszło do 18 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach/przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E. W związku z powyższym opracowaliśmy rozwiązanie, które pozwala na skuteczną komunikację z kierującym pojazdem, który przekracza przejazd kolejowy.

Jedną z funkcjonalności tablic viasis, które posiadamy w ofercie to możliwość ich połączenia z urządzenia zewnętrznymi (znak drogowy, kamera, itp), które otrzymują sygnał z tablicy w chwili rozpoznania obiektu, przekroczenia prędkości itp.
Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejazdach kolejowych wykorzystaliśmy tablicę viasis vario, która pozwala na wyświetlanie dowolnych grafik/symboli naprzemiennie z informacją o prędkości kierującego pojazdem. W przypadku symboli wyświetlamy na tablicy znak A-10 (przejazd kolejowy).
Dodatkowo tablica wysyła sygnał do podwieszonego aktywnego znaku drogowego STOP wyposażony z LEDami, który miga tak długo jak tablica odbiera sygnał o ruchu pojazdu.
Całość jest zasilania z panelu solarnego, który pozwala na samodzielną pracę tablicy oraz znaku przez cały rok. Dodatkową korzyścią są gromadzone dane o liczbie pojazdów, które przekroczyły przejazd kolejowy z informacją o dacie, czasie i prędkości pojazdu. Dane te mogą być łatwo pobrane i przetworzone w naszym bezpłatnym programie viagraph, który pomaga stworzyć na podstawie zebranych danych wykresy oraz inne zestawienia w arkuszu excel.

Po więcej informacji o tym rozwiązaniu zapraszamy do kontaktu.

varioxl2

NOWOŚĆ! Tablice radarowe viasis VARIO / VARIO XL

Do naszej oferty radarowych wyświetlaczy prędkości dołączyły dwie nowe tablice radarowe – viasis VARIO oraz VARIO XL !

Radarowe wyświetlacze prędkości VARIO w porównaniu z dotychczasowymi tablicami (viasis PLUS czy viasis PLUS SMILE) wyposażone są w jedną pełną matrycę ledową, na której użytkownik może wyświetlać dowolne zaprogramowane treści i grafiki oraz stworzyć własne, przy użyciu naszego edytora LED!

Wysokość cyfr w viasis VARIO to 31,5 cm, a w przypadku viasis VARIO XL to aż 51,5 cm!

Więcej informacji o tablicach VARIO znajdziecie klikając na zdjęcia poniżej:

viasis VARIO

radarowy wyświetlacz prędkości viasis VARIO

radarowy wyświetlacz prędkości viasis VARIO XL

radarowy wyświetlacz prędkości viasis VARIO XL

FOTORADARY NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

Na początku stycznia 2021 roku, podpisaliśmy umowę z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie na dostawę i instalację 6 fotoradarów na moście Poniatowskiego.

Do ww. zamówienia zaoferowaliśmy przyrząd pomiarowy MultaRadar CD, który od lat również funkcjonuje w blisko 180 lokalizacjach w Polsce w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD. Nowe fotoradary w Warszawie również zostaną do tego systemu podpięte. Uruchomienie fotoradarów przewidujemy już w połowie br.