Klienci

Zestawienie Straży Miejskich i Straży Gminnych posiadających i wynajmujących urządzenia pomiarowe produkcji Jenoptik Robot GmbH ( Multanova 6F, Multaradar C, MultaRadar CM, MultaRadar CD, TraffiStar SR520):

Woj.Dolnośląskie
Woj.Kujawsko-Pomorskie
Woj.Lubelskie
Woj.Łódzkie
Woj.Małopolskie
Woj.Mazowieckie
Woj.Opolskie
Woj.Podkarpackie
Woj.Podlaskie
Woj.Pomorskie
Woj.Śląskie
Woj.Świętokrzyskie
Woj.Wielkopolskie
Woj.Zachodniopomorskie

W 2012 i 2013 roku blisko 100 urządzeń pomiarowych MultaRadar CD produkcji Jenoptik Robot GmbH dostarczyliśmy dla Głównego Inspektoratu Transport Drogowego w ramach budowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Do połowy 2015 roku zrealizujemy kolejną dostawę urządzeń pomiarowych dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w ilości 66 sztuk.

Zestawienie delegatur Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego