Konsultacje

szkolenia2

Bazując na wieloletnim doświadczeniu we współpracy ze Strażami Miejskimi oraz Gminnymi i znając specyfikę ich działalności, gminom i miastom w całej Polsce możemy zaoferować bezpłatne konsultacje i przedstawić kompleksowe (sprzęt, oprogramowanie) propozycje wdrożeń, w oparciu o rozwiązania, które skutecznie już funkcjonują w innych miejscach.

Oferujemy realizacje wdrożeń pojedynczych sztuk urządzeń pomiarowych działających w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wybranym mieście lub gminie, jak również projektowanie i wdrażanie kompletnych systemów składające się z szeregu urządzeń pomiarowych w dowolnie wybranych konfiguracjach (stacjonarne, przenośne). Rozwiązania takie jak m.in. transmisja zdjęć on-line oraz bezprzewodowe sterowanie urządzeniami, pozwala na efektywny nadzór i poprawę bezpieczeństwa na drodze, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów komendy Straży Miejskiej lub Gminnej.