Zaprojektuj i wybuduj

Projektujemy i realizujemy kompleksowo od A – Z wszelkie prace budowlane oraz pozyskujemy wszystkie uzgodnienia niezbędne do instalacji urządzeń działających w ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pod stacje ładujące dla pojazdów elektrycznych na terenie całej Polski.

Koncepcje zaprojektuj i wybuduj wykonaliśmy pomyślnie m.in. dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (169 stacjonarnych urządzeń pomiarowych rejestrujących prędkość) oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawa (22 stacjonarne urządzenia pomiarowe rejestrujące prędkość oraz wykroczenia niestosowania się do znaków sygnalizacji świetlnej).

Oferujemy wykonanie m.in.:
– projektów tymczasowej organizacji ruchu,
– projektów docelowej organizacji ruchu, (dotyczy również fotoradarów przenośnych / mobilnych)
– projektu przyłącza energetycznego,
– pozyskanie zgód właścicieli gruntów oraz pozwoleń na budowę,
– zgłoszenia do RDOŚ,
– ZUDP,
– uzyskanie zgód na wejścia w teren przez zarządcę drogi,
– pozyskanie umów przyłączeniowych z Zakładami Energetycznymi,
– umowy kompleksowe z dystrybutorami energii elektrycznej,
– wykonanie prac montażowych urządzeń BRD ( m.in. stacjonarne maszty – konstrukcje wsporcze pod fotoradary ),
– wykonanie fundamentów / dostawa prefabrykatów
– wykonanie prac budowlanych przyłącza energetycznego,
– wykonanie instalacji odgromowej i pomiarów zerowania,
– wykonanie dokumentacji po-wykonawczych,
– dostawa i montaż znaków D-51,
– dostawa i montaż barier ochronnych wraz z projektem.