Szkolenia

szkolenia

Wraz z każdym urządzeniem pomiarowym, niezależnie czy dostarczane w ramach sprzedaży lub dzierżawy, dokonujemy przeszkolenia funkcjonariuszy uprawnionych do ich użytkowania m.in. Straży Miejskich, Straży Gminnych, Policji oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Szkolenie jest przeprowadzane przez wyszkoloną i profesjonalną kadrę trenerów, na co dzień projektująca nowe lokalizacje, w których mają zostać uruchomione urządzenia pomiarowe.

Szkolenia są podzielone na 2 części: część teoretyczną, w której omawiamy szczegółowo schemat działania fotoradaru i jego podzespołów. M.in. anteny radarowej czy też pętli indukcyjnych, zasada wykonywania pomiarów.

W części praktycznej, szkolenie kontynuowane jest na drodze, gdzie użytkownik zapoznaje się z zasadą ustawiania urządzenia oraz kalibracji. Pod okiem trenera samodzielnie ustawia i obsługuje urządzenie rejestrujące.

Szkolenie kończy się otrzymaniem przez Uczestnika szkolenia imiennie wypisanego certyfikatu. Uprawnia on do użytkowania urządzenia, z którego został przeszkolony, na czas nieokreślony.