Drony

Pod koniec 2016 roku uruchomiliśmy w naszej firmie oddział zajmujący się szeroko rozumianymi usługami wykonywanymi bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. dronami.

Zakres świadczonych usług i branż, w których może być wykorzystywany do pracy dron jest bardzo szeroki – od tworzenia ortofotomap na potrzeby rolnictwa, przez monitoring sieci energetycznych, aż po określenie wysokości drzewostanu na potrzeby leśnictwa za pomocą NMT [numeryczny model terenu].
Administracja publiczna, Inwestycje i budownictwo, leśnictwo, energetyka, górnictwo czy geodezja to tylko kilka z wielu branż, w których zastosowanie mają bezzałogowe statki powietrzne.

Korzyści z wykorzystywania dronów:

  • OSZCZĘDNOŚĆ – wykorzystanie dronów pozwala znacznie obniżyć koszt usług, umożliwiając jednocześnie skrócenie czasu ich realizacji. BSP mają możliwość szybkiej i dokładnej penetracji miejsc trudno dostępnych dla człowieka, co czyni je najbardziej efektywnym narzędziem dostępnym na rynku.
  • PRECYZJA – drony zapewniają wysoką rozdzielczość obrazu oraz wideo, niezależnie od terenu nad którym się znajdują. Docierają do miejsc, które dotychczas były niedostępne dla człowieka, dzięki czemu są doskonałym narzędziem badawczym. Wbudowana w narzędzie kamera termowizyjna pozwala zaś na błyskawiczne wykrycie szkód czy niebezpieczeństw w każdym miejscu i czasie.
  • BEZPIECZEŃSTWO – szerokie zastosowanie dronów w zakresie monitorowania  tłumów, odnajdowania zaginionych osób monitorowania środowiska pozwoli w znacznym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo ludzi, w tym w szczególności funkcjonariuszy służb mundurowych i osób narażonych na pracę w trudnych warunkach.
  • ŚRODOWISKO NATURALNE – dzięki elektrycznemu zasilaniu, drony charakteryzują się zerową emisją spalin, są więc wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Są one nieporównywalnie cichsze niż helikoptery, dzięki czemu nie płoszą zwierzyny podczas lotów nad terenami zalesionymi.