Usługi wykonane dronami

Lista przykładowych usług z podziałem na branże, w których wykorzystanie mają bezzałogowe statki powietrzne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od nieruchomości
 • Analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych wysypisk
 • Wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów
 • Inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

BEZPIECZEŃSTWO

 • Monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)
 • Monitorowanie wybrzeża
 • Poszukiwania oraz ratownictwo (SAR)

INWESTYCJE I BUDOWNICTWO

 • Wizualizacje – wizualizacje 3D, profile podłużne, przekroje poprzeczne
 • Monitorowanie budynków
 • Obliczanie objętości hałd i mas ziemnych
 • Wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

LEŚNICTWO

 • Monitorowanie terenów leśnych
 • Ocena ryzyka pożarów
 • Inwentaryzacja dróg leśnych
 • Inwentaryzacja roślinności
 • Określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej upraw leśnych)
 • Wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek
 • Określanie wysokości drzewostanu

ENERGETYKA

 • Inspekcja turbin wiatrowych
 • Monitoring linii energetycznych
 • Inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych
 • Wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)
 • Wizualizacje terenowe 3D

FOTOGRAFIA

 • Fotografowanie wydarzeń z powietrza
 • Wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

GEODEZJA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 • Tworzenie ortofotoplanów
 • Tworzenie ortofotomap
 • Pomiary obszarów (DTM, DSM, chmura punktów)

GÓRNICTWO

 • Skanowanie otoczenia
 • Monitorowanie i mapowanie szybów
 • Ocena infrastruktury kopalni
 • Monitorowanie hałd węgla pod kątem samozapłonu

INFRASTRUKTURA

 • Kontrola dróg i mostów
 • Ocena natężenia ruchu drogowego
 • Geodezja i fotogrametria
 • Tworzenie ortofotomap

KOLEJ

 • Monitorowanie trakcji
 • Kontrola pojazdów kolejowych
 • Nadzorowanie inwestycji

UBEZPIECZENIA

 • Ocena szkód popowodziowych
 • Ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych
 • Ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

ROLNICTWO

 • Określenie stref zmiennego nawożenia
 • Określenie stanu zdrowia roślin
 • Określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej
 • Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 • Wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych