Ręczny laserowy miernik prędkości LaserCam 4 zatwierdzony w Polsce

Miło nam poinformować iż najnowszy ręczny laserowy miernik prędkości z rejestracją zdjęć i video LaserCam 4 amerykańskiej produkcji Kustom Signals Inc. otrzymał 24.05.2017 Zatwierdzenie Typu wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie.

lasercam 4

lasercam 4

Laserowy miernik prędkości LaserCam 4 posiada Zatwierdzenie Typu wydane przez Główny Urząd Miar 24.05.2017 i jest na dzień dzisiejszy jedynym ręcznym miernikiem prędkości spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281).

Więcej o LaserCam 4 -> KLIKNIJ

Zapraszamy do kontaktu.