TraffiStar SR 590 już dostępny w Polsce

TRAFFISTAR SR590 JUŻ DOSTĘPNY W POLSCE !

Najnowsza technologia rejestracji prędkości pojazdów oraz wykroczeń na czerwonym świetle właśnie zawitała do Polski. TraffiStar SR590 o którym mowa, to urządzenie pomiarowe produkcji Jenoptik Robot GmbH wykorzystujące najnowszej generacji antenę radarową 3D (tracking radar – antena radarowa śledząca) do kontroli i rejestracji prędkości pojazdów oraz wykroczeń niestosowania się kierowców do znaków sygnalizacji świetlnej.

TraffiStar SR590 monitoruje i rejestruje wykroczenia na 4-ech pasach ruchu do 22 pojazdom jednocześnie. Antena radarowa 3D wykrywa pozycje, śledzi i rejestruje prędkość każdego pojazdu, który wkracza w zasięg wiązki radarowej.

W przeciwieństwie do przyrządów pomiarowych rejestrujących prędkość i/lub wykroczenia na czerwonym świetle przy wykorzystaniu pętli indukcyjnych lub czujników piezoelektrycznych, urządzenie TraffiStar SR590 nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w nawierzchnię drogi. Zaawansowane oprogramowanie urządzenia, pozwala na wyznaczenie na każdym pasie ruchu tzw. wirtualnych pętli (trigger lines), których przekroczenie spowoduje uruchomienie migawki aparatu cyfrowego i zarejestrowanie wykroczenia w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości lub wjazdu na skrzyżowanie w trakcie trwania czerwonego światła. TraffiStar SR590 jest bezpośrednio wpięty do sterowników sygnalizacji świetlnej skąd odbiera aktualnie trwające fazy na sygnalizacji świetlnej.

Jedna antena radarowa monitoruje do czterech pasów ruchu jednocześnie. Wykroczenia są rejestrowane aparatem cyfrowym o rozdzielczości 11 milionów pikseli. Rejestracja wykroczeń odbywa się zarówno w dzień jak i w nocy z użyciem najwyższej jakości lampy błyskowej.

TraffiStar SR590 może opcjonalnie pracować z kamerą wideo rejestrującą obraz całego wykroczenia przed lub za sygnalizację świetlną. Dodatkowo może być wyposażone w kamerę sekwencyjną która wykonuje dokumentuje całego wykroczenia dodatkowymi 16-stoma zdjęciami wykonanymi w przeciągu 4 sekund.

Więcej szczegółów i zdjęć z pierwszych instalacji w Polsce już wkrótce.