TraffiStar SR520 w gminie Kobylnica

KONIEC Z BEZKARNOŚCIĄ NA CZERWONYM ŚWIETLE

Minimum 10 punktów karnych i kilkaset złotych mogą zapłacić od dziś kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość i przejadą na czerwonym świetle na jednym ze skrzyżowań w Gminie Kobylnica. Firma Lifor Sp. Z o.o. z Bytomia zainstalowała tam bowiem innowacyjne urządzenie pomiarowe rejestrujące jednocześnie prędkość pojazdów oraz wykroczenia kierowców przekraczających skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dwa nowoczesne fotoradary stanęły na skrzyżowaniu ulicy Witosa z drogą krajową nr 6.

Urządzenia TraffiStar SR520 to nowe nabytki Straży Gminnej w Kobylnicy. Do czterech stacjonarnych fotoradarów, które już dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców gminy dołączyły dwa sprzęty najnowszej generacji. Zlokalizowane u styku ulicy Witosa i drogi krajowej nr 6 urządzenia pomiarowe służą do rejestracji wykroczeń pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość oraz do rejestracji pojazdów niestosujących się do znaków sygnalizacji świetlnej. Urządzenia te są ponadto niemożliwe do wykrycia przez funkcjonujące na rynku antyradary.

W odróżnieniu od tradycyjnych fotoradarów, mierzących prędkość za pomocą anteny radarowej, TraffiStar SR520 stosuje pętle indukcyjne zainstalowane w jezdni i jest podpięty bezpośrednio do sygnalizacji świetlnej. Każdy pojazd, który najedzie na pętle będzie miał zmierzoną prędkość, a dodatkowo – w przypadku przekroczenia skrzyżowania na czerwonym świetle, zostanie zarejestrowany przez kamerę w maszcie. Zastosowanie pętli indukcyjnych gwarantuje wysoką jakość wykonywanych pomiarów.

„Inteligentne” urządzenia TraffiStar SR520 mogą ponadto wstrzymać pomiar, jeśli średnia prędkość poruszających się pojazdów nie przekracza np. 10km/h, czyli w przypadku wystąpienia korków drogowych. Urządzenia pomiarowe zlokalizowane na skrzyżowaniu w Kobylnicy mogą być, podobnie jak pozostałe cztery, sterowane zdalnie z Komendy Straży Gminnej, dzięki czemu możliwa jest m.in. zmiana ustawień urządzenia, zmiana dopuszczalnej prędkości, bieżąca analiza ruchu, podgląd zdjęć, czy wstrzymanie pomiarów. Wszystkie rejestrowane wykroczenia mogą być automatycznie przesyłane do siedziby Straży Gminnej. To pierwsze urządzenia tego typu w Polsce północnej. Fotoradary ustawione w Kobylnicy mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców poruszających się na terenie gminy.

Urządzenie TraffiStar SR520 posiada Zatwierdzenie Typu z Głównego Urzędu Miar w Warszawie i może być wykorzystywane na terenie całej RP.